Видео

Фолклорно надиграване "Я тропнете, да тропнем!", 1 март 2014 г., гр. Правец
Фолклорно надиграване "Я тропнете, да тропнем!", 1 март 2014 г., гр. Правец
Фестивал за най - малките "Начало" - Русия, април 2013 г.
Творческа среща "Сред приятели", Черна гора - 2013 г.
Хоров фестивал "Съзвездие от таланти", Русия - февруари 2013
< - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - >