Видео

V Фестивал на инструменталната музика, Албена 2012 - сборен оркестър
ІХ Хоров фестивал "Маестро Захари Медникаров", Албена 2102
ХІІІ Фестивал "Приятели на България", Албена 2012
V Фестивал на инструменталната музика, Албена 2012
Фестивална програма "Приятели на България"
< - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - >